Under 2015 upprättades en underhållsplan av Österman LU – Brf Planner. Underhållsplanen sträcker sig över en 20 årsperiod och totalt beräknas underhållsbehovet till 4 750 000 kronor för hela perioden. Ventilation och värmeväxlare som motsvarar en kostnad om 2 330 000 kronor enligt underhållsplanen är sedan tidigare åtgärdade. Resultatet från 2015 års underhållsplan är att den återstående underhållskostnaden fram till 2035 beräknas till 2 420 000 kronor. Den summerade bedömningen, utifrån underhållsplanen, är att fastigheten är i gott skick.


Här följer en redovisning av vilka renoveringar och förbättringsåtgärder som har genomförts i fastigheten, samt kommande projekt.

Genomförda renoveringar och förbättringsåtgärder

2022

 • Installation av matavfallsskiljare i sopnedkastet.
 • Automatisering av den inre hissdörren.

2021

 • Omfattande renovering av fönster och balkonger genom målning av de yttre fönsterbågarnasom vetter mot innergården och samtliga balkonger, samt rötskadade delar på fönsterbågar byttes ut.

2020

 • Installation av automatisk dörröppnare vid entrén mot innergård.
 • Mindre renovering av hissen genom ny skena och nya hjul till innerdörren.

2019

 • Renovering av huvudentré. I slutet av året genomfördes en omfattande renovering av entréerna och trapphallen. Ambitionen var att återskapa känslan av 30-talsepoken då huset byggdes. Föreningen tog hjälp av Carlsson Arkitekter som ritade det nya utseendet. Byggfirman JK Projekt genomförde arbetet på styrelsens uppdrag.
 • Mot Sveavägen flyttades glaspartierna ut så att vindfånget nu är inomhus.
 • Nya portar och nya kodlås installerades vid fastighetens båda ingångar och automatöppnare vid huvudentrén.
 • Ny Kolmården-sten las i entrén mot Sveavägen, den gamla polerades upp.
 • Trapphall och källargångar målades i tidstypiskt mönster. Taket i entrén målades med kopparfärg.
 • Nya takarmaturer installerades.
 • Nummerskylten 138 i original renoverades och fick förstärkning av ledlampor på vardera sidan.
 • Entrén försågs med en bänk, nytt boenderegister, anslagstavla och brevlåda föreningsposten.
 • Hisskorgen fick ny kopparbeläggning halvvägs upp runt väggarna, stenplattor på golvet, ny takarmatur och väggarna lackades.
 • Taksäkerhetsarbete. Installation av takbrygga och säkerhetsvajer på taket (för förstärkt säkerhet vid takarbeten, t ex snöskottning)

2018

 • Renovering av ventilation: Installation av mekanisk frånluft. Upprustning och komplettering av befintliga ventilationskanaler. Upprättad och godkänd OVK efter luftflödesinställning.
 • Renovering av rökkanaler: Installation av kompositslag och glidgjutning med tätningsmassa i befintliga rökkanaler. Samt installation av tryckstyrda rökgasfläktar vilket resulterade i eldningstillstånd genom slutbesiktning.
 • Gallergrind till källaren installerades.
 • Nya energisnåla lysrör i källarutrymmet.

2017

 • Installation av fiber.
 • Installation av ny undercentral/värmeväxlare.

2014

 • Omläggning av tak i samband med byggnation av vindslägenheter.

2013

 • Byggnation av två vindslägenheter på våning 7.
 • Renovering av hiss i samband med byggnation av vindslägenheterna.

2010

 • Stambyte i både kök och badrum.
 • Elstigare byttes.

Kommande projekt

Enligt underhållsplanen kommer föreningen se över behovet för en fasadrenovering under 2025.