På den här sidan hittar du information om föreningens styrelse, valberedning, stadgar, årsstämmoprotokoll samt årsredovisningar.

Styrelse och valberedning

2023/2024 års styrelsesammansättning är

  • Ulf Liljenbäck, Ordförande
  • Victor Jorander Delleborn, Ekonomiansvarig
  • Gabriella Dinnetz, Ledamot
  • Constance Boissin Ledamot
  • Per Svanborg, Suppleant


2023/2024 års valberedning består av Emilia Jorander Delleborn och Louise Stänkelström.

Stadgar

Föreningens stadgar går att hitta här.

Protokoll

Protokoll från föreningens årsstämmor:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008


Årsredovisning

Föreningens årsredovisningar:

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016


2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008