Välkommen till bostadsrättsföreningen Killingen 138!


När du som ny flyttar in på Sveavägen 138, vänligen meddela styrelsen din mejladress så att du kan få del av löpande information om föreningen och huset. Styrelsen når du via styrelsen.killingen138@gmail.com. Lämna gärna även ett telefonnummer om det skulle vara något akut. Styrelsens ledamöter läser inkomna mejl löpande och svarar så snart som möjligt.


Vi är måna om att hålla vårt hus rent och snyggt, fritt från skräp och skavanker. När du flyttar in är det viktigt att skydda hiss och trapphus från skador. Skulle någon skada ändå uppstå, kontakta styrelsen eller, om det går, åtgärda skadan själv direkt. 


Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till styrelsens ledamöter. Välkommen till föreningen!

Praktisk information

Tipsa gärna styrelsen om du saknar någon information här!


Försäkringar

Du behöver ett bostadsrättstillägg på din hemförsäkring.


Namn på dörr och i entré

När du flyttar in, eller av någon annan anledning vill ändra eller lägga till ett namn på din brevlåda och i entrén, kontakta styrelsen via e-post styrelsen.killingen138@gmail.com. Meddela vad som ska ändras och från vilket datum. Vår fastighetsförvaltare genomför namnändringen vid närmast kommande ronderingstillfälle (rondering görs en gång per månad).


Sophantering

Hushållssoppor och matavfall slängs i sopnedkast som finns på varje våningsplan.


Närmaste återvinningsstationer finns på Frejgatan 31, på vänster sida av vägen i riktning mot Birger Jarlsgatan,

eller vid korsningen Frejgatan/Norrtullsgatn.


För mer skrymmande sopor och grovsopor hänvisar vi till Roslagstulls återbruk (bakom Vanadislunden) Cederdalsgatan 7.

Mer info hittar du här.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning är möjligt vid

  • Provsambo
  • Bereda närstående bostad
  • Arbete på annan ort
  • Studier på annan ort

Klicka här för att se HSB:s information kring andrahandsuthyrning.

https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/arsstamma-i-bostadsrattsforening---allt-ni-behover-veta/


Blanketten nedan ska fyllas i och skickas till HSB som sedan fattar formellt beslut om huruvida andrahandsuthyrningen godkänns. Observera att föreningen har rätt att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning.


IFYLLD BLANKETT SKICKAS TILL:

HSB Stockholm Kund- och medlemsservice

Fleminggatan 41

112 84 Stockholm

Alternativt via mejl till: service.stockholm@hsb.se


Blankett: Ansökan om andrahandsupplåtelse

https://www.hsb.se/contentassets/08efb22d477a4eeaa525991b0c157b2d/nr-1051-ansokan-om-tillstand-till-upplatelse-i-andra-hand-151221.pdf

Ansvarsområden

På följande länk finns en översikt över vilka ansvarsområden som hör till bostadsrättsföreningen respektive bostadsinnehavaren:

Ansvarsområden

Elning och eldningstillstånd

Sen 2018 är de öppna spisarna i huset fungerande. Efter installation av kompositslag och glidgjutning med tätningsmassa i befintliga rökkanaler, samt installation av tryckstyrda rökgasfläktar erhölls eldningstillstånd efter slutbesiktning.

Tänk på följande:

  • När du inte eldar, håll spjället stängt så att du inte släpper ut värmen.
  • För din egen och dina grannars säkerhet, se till att ha minst en fungerande brandvarnare.

Förrådsnummer i källaren

På följande länk kan du se vilket förråd som tillhör vilken lägenhet i huset:

Förrådsnummer

Parkering och laddstolpar

På innergården och samfälligheten finns parkeringsplatser. För att ställa sig i kö för en parkeringsplats vänligen kontakta Primula enligt uppgifter nedan. Primula kan uppge vilken plats i kön ni har, men det är alltid svårt att uppskatta kötiden då uppsägningarna variera över tid. Priset för en parkeringsplats är 2 250 kr/månaden (2022).


Sex laddstolpar har installerats på den bakre gården. För upplåtelse av P-plats med laddstolpe kontaktas Primula.


P-platser administreras av Primula Byggnads AB.
Mejl: info@primula.se

Tele: 08-557 745 00